Naam : Raadhuis (Onbekend)
Adres : Stationsweg 1, Grou  Kaart
Gemeente : Boarnsterhim, Friesland
Gebouwd : 1942 - 1942
Gemeentehuis : 1942 - 1980
Nu : Trouwlokatie e.d.
Architect : Kropholler, A.J.
Bouwstijl : Delftse school
Toegevoegd : 30-4-2006
Gewijzigd : 31-8-2008
Raadhuis Grouw
Het raadhuis in Grouw uit 1942 is in Delftse school stijl ontworpen door de architect A.J. Kropholler die vele raadhuizen op zijn naam heeft staan. De plaats Grouw maakte toen deel uit van de gemeente Idaarderadeel, die in 1984 is opgegaan in de gemeente Boarnsterhim. Naast het gemeentehuis wordt dit raadhuis nog gebruikt voor openbare vergaderingen en als trouwlokatie.

Het beeldhouwwerk van het bordes is gemaakt door de Friese beeldbouwer Tjipke Visser. De baarzen stammen uit het wapen van Grou, de leeuwen dragen de wapens van Friesland en Nederland. In het trappenhuis zijn met glas-in-lood ramen de twaalf dierenriemtekens aangebracht. De vroegere raadzaal is nu in gebruik als trouwzaal. Daarin zijn de wapens van de dertien grietmannen van Idaarderadeel opgenomen.